Jak i za ile?

  • Wejście jednorazowe
    35
  • Karnet miesięczny
    130
    • 2 x w tygodniu

Regulamin uczestnictwa:

 Przyjdź na zajęcia 10 minut wcześniej.
Proszę o punktualność, spóźnienia są wykluczone.
Nie jedz obfitych posiłków 2 – 3 godziny przed zajęciami, nigdy nie ćwicz po spożyciu silnych leków lub z wysoką gorączką.
 Odzież i obuwie zmienne zostaw w szatni, pieniądze i inne cenne przedmioty zabierz ze sobą do sali.
 Po sali poruszamy się boso (podłoga jest podgrzewana).
 Przed wejściem do budynku wyłącz telefon komórkowy!
 Poinformuj przed zajęciami o menstruacji lub problemach zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje).
 Zachowaj ciszę i skupienie w trakcie zajęć.
 Podczas wykonywania ćwiczeń nie udzielaj pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 Sprzęt do ćwiczeń, z którego korzystasz, po zajęciach odłóż na miejsce.